Det finns goda parkeringsmöjligheter i Mörtnäs Hagar, vilket är gratis för alla medlemmar i Mörtnäs Hagars samfällighet.

Dessa är enbart till för de boende i rad- och parhusen, samt deras gäster.
Dessa är uppmärkta som förhyrda platser, och det är dessa platser vi ber att ni ber era gäster, hantverkare och andra besökare att använda istället för att parkera vid sidan av vägarna.

Parkering någon annanstans än på parkeringsplatserna innebär försämrad framkomlighet för räddningsfordon och rengöringsfordon, varför vi ber alla boende att respektera detta.

Att lasta in och ur bilen vid fastigheten under kortare perioder är naturligtvis inga problem, så länge det går fort att flytta fordonet om behovet skulle uppstå.

6705442

För boende som saknar parkering framför sina radhus har dessa fastigheter servitut på platser på parkeringarna. Dessa är uppmärkta med reserverad parkering-skyltar, och vilken plats som tillhör vilken fastighet skall framgå av lantmäteriets ritningar.

BRF Lunden har en egen, avgiftsbelagd parkering och dito gästparkering. Boende i BRF Lunden hänsvisas till BRF Lundens styrelse för frågor rörande parkering.