Årsstämman 2020

Nästa års stämma kommer att hållas under Januari månad. Det betyder att sista datum för att skicka in motioner blir den 31 oktober, 2019.

Fullmakt
PDF