Enkelt uttryckt: precis samma regler som i samhället i stort. Trots att vi bor på Värmdö. För tydlighets skull har vi skapat den här sidan, för att göra det enkelt att hänvisa till om det uppstår funderingar. Saknar du något, eller tycker du att något är otydligt? Hör av dig!

Vägarna

Då vägarna till stor del befolkas av barn boendes i området, som kan ha ett mycket abstrakt och kreativt förhållningssätt till trafikregler, ber vi er att vara så uppmärksamma det bara går, och köra så långsamt det är tekniskt möjligt.

OBS! Kör du så långsamt att du praktiskt taget står still räknas det som parkering, och det är inte heller tillåtet.

Alltså:

 • Kör inte fort på vägarna.
 • Parkera inte på vägarna.
 • Cykla inte på trottoarena.
 • Kör absolut inte moped på trottoarena

De Förhyrda Parkeringsplatserna

Denna information avser de parkeringsplatser som förvaltas av MHS genom GA:24 och är utmärkta på kartan nedan.

Dessa p-platser står det fritt andelsinnehavare att nyttja för sina och sina besökares fordon.

Hur vet jag om jag har en andel i GA:24? Det enklaste sättet är att titta på din trappa. Har den en annan färg än trappor vanligtvis har? Då har du en andel i GA:24.

De Reserverade Parkeringsplatserna

Vissa fastigheter saknar uppfart på sina hus, och har därför fått servitut på en parkeringsplats. Dessa platser är reserverade till fastighetsägarna. Vid otillbörlig parkering har fastighetsägarna möjlighet att ringa P-Service för att få en kontrollavgift utfärdad. Dessa fastigheter är:

 • Blomsterslingan 42 plats nr 82
 • Blomsterslingan 44 plats nr 81
 • Blomsterslingan 46 plats nr 74
 • Blomsterslingan 48 plats nr 75
 • Mörtnäs Hagväg 14 plats nr 35
 • Mörtnäs Hagväg 16 plats nr 39
 • Mörtnäs Hagväg 18 plats nr 21
 • Mörtnäs Hagväg 20 plats nr 23
 • Ängsblomsvägen 9  plats nr 12
 • Ängsblomsvägen 11 plats nr 11
 • Ängsblomsvägen 13 plats nr 16
 • Ängsblomsvägen 15 plats nr 15
 • Ängsblomsvägen 34 plats nr 52
 • Ängsblomsvägen 48 plats nr 51
 • Ängsblomsvägen 50 plats nr 50
 • Ängsblomsvägen 52 plats nr 49
 • Ängsblomsvägen 54 plats nr 48
 • Ängsblomsvägen 56 plats nr 47

P-bevakning

Då vi behöver hålla vägarna fria för att minska olycksrisk samt bereda väg utrycknings- och underhållsfordon är parkering på vägarna förbjudet, undantaget aktiv i- och urlastning under tio minuter framför fastigheten.

För att efterleva detta sköts rondering och vid behov utfärdande av kontrollavgifter av P-service.

Synpunkter på deras arbete lämnas med fördel till dem.

Ser du ett felparkerat fordon du vill ha bötfällt och i värsta fall bortforslat, vänligen ring 0771-77 11 00

Lekplatsen

Lekplatsen vid blomsterslingan är till för de boende, och MHS genomför regelbundet besiktningar för att se till att anläggningen är i bra skick. För att kunna agera på nyligen uppkomna skador är vi dock beroende av att boende felamäler. Enklast är genom ett mail till styrelsen.

Fotbollsplanen

Fotbollsplanen har några få och väldigt enkla förhållningsregler vi ber er respektera.

 • Endast bollspel är tillåtet på planen, då annan aktivitet såsom cykling förstör konstgräset
 • Bollspel endast mellan 10-21
 • Medtag bollar efter avslutat spel.

Kallelser till stämman

Vi kallar till stämman genom att i god tid informera här på hemsidan, genom mailutskick (se till att mörtnäs hagar inte hamnar i skräpkorgen), och på Mörtnäs Hagars facebooksida.

Allmänna synpunkter

Undrar du varför X aldrig lagas, om man inte kunde göra något åt Y eller om det verkligen ska vara Z?

Hör av dig – vi agerar så skyndsamt vi kan när något kommer till vår kännedom.