STYRELSEN

Jobba i styrelsen?
Är Du också intresserad av att arbeta i styrelsen eller har förslag på intressanta kandidater, kontakta då valberedningen via e-post; mortnashagar@gmail.com

Styrelsens uppdrag är att:

förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar

föra redovisning över föreningens räkenskaper

föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare

årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen skall sköta föreningens angelägenheter

Motioner:
En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Missa ingen viktig information från styrelsen.
Vi skickar ut allt via e-post så registrera dig nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Adress

Fastighetsbeteckning

Ditt meddelande (frivilligt)