Motioner gällande säkerhet på gata och gångbana

Motioner till stämman 29/5 gällande säkerhet på gata och gångbana.

 

  1. Ytterligare fartbegränsning

Vi är medvetna om att samfälligheten gjort försök till förbättringar för att sänka bilars hastighet i området, men tyvärr upplever vi och andra boende på Mörtnäs Hagväg att det fortfarande går för fort utanför oss. Problemet kanske även finns längre in i området.

 

Då Mörtnäs Hagväg är den gata som leder in i själva området är en logisk slutsats att det även är den mest trafikerade. Givetvis av alla boende och besökare men även av bilar som kört fel, lastbilar som vänder samt kunder till bilfirman längre ner på gatan som är ute och provkör bilar. Vidare är denna väg även bredare än de inne i området, vilket inbjuder till högre hastigheter. Detta kan också vara en av anledningarna till de en del av bilisterna inte förstår att de redan är inne i ett bostadsområde fullt med barn.

 

Förslag på åtgärder skulle kunna vara:

  • Ytterligare farthinder likt de vi har idag.
  • Planeringslådor på vägen som förhindrar längre raka sträckor. Dessa kan även vara mobila om det skulle vara ett problem för sopbilen.
  • Sänk hastighetsbegränsningen i hela området till 10km/h eller gör det till gågata.
  • Förtydliga att ett bostadsområde med barn börjar genom en stor skylt eller liknande.
  • Hastighetsvisare

 

 

  1. Även när det gäller gångbanan på Mörtnäs Hagväg så upplever vi en stor fara med cyklister och mopedister som håller höga hastigheter. Pga. häckar och byggnationer för sopkärl är det svårt att hinna upptäcka barn som kommer ut från tomterna. Även här tror vi att problemet beror på att gångbanan är väldigt bred vilket inbjuder till att cykla fort trots att den inte är en markerad cykelbana utan enbart en gångbana.

 

Förslag på åtgärder skulle kunna vara:

  • Planteringslådor som gör gångbanan smalare (eftersom fastigheterna pga av den breda gångbanan inte får ha brevlådor vid tomterna så borde detta inte utgöra ett problem)
  • Skyltar som förtydligar att gångbanan endast är för gående

 

Detta är inte enbart en angelägen fråga för oss som bor på Mörtnäs Hagväg utan för en majoritet av boende i området då många barn rör sig på denna sträcka bl.a. på väg till skola, förskola samt områdets fotbollsplan. Vi önskar att styrelsen än en gång undersöker åtgärder för att sänka hastigheten på Mörtnäs Hagväg, dess gångbana och andra sträckor som upplevs som farliga pga. trafiken.

 

 

Mvh Henrik och Camilla Källström

Mörtnäs Hagväg 20