Ni har fått brev med jämna mellanrum från lantmäteriet angående ga:28, dvs. den sträcka av Mörtnäs Hagväg som går från dagiset fram till korsningen.
I samband med upprustningen av rondellen i Mölnvik upptäckte kommunen att det saknades formellt huvudmannaskap för vägsträckan som löper mellan gamla helikopterplattan och Brisaks parkering.
Förslaget var att denna sträcka skulle upptas i GA:7, som är den gemensamhetsanläggning som hanterar alla vägar i norra Mölnvik (dvs den delen av Mölnvik med mcDonalds, bolaget, Torvalla Bil etc.).
Eftersom vi som bor i mörtnäs hagar måste köra på den vägen för att komma ut ur området, skulle vi behöva ha andelar i GA:7 utöver våra befintliga andelar i GA:28.
Mölnviks samfällighets förslag var istället att en ny gemensamhetsanläggning skulle bildas för den tidigare herrelösa vägsträckan (rent formellt ägs dock marken av Värmdö kommun).
Efter en del turer fram och tillbaks beslutades det istället att:
  • Sträckan upptas i GA:7
  • GA:28 upplöses och upptas i GA:7
  • Boende i Mörtnäs Hagars andelar i GA:28 försvinner
  • Mörtnäs Hagars Samfällighet betalar en utfartsrätt till Mölnviks Samfällighetsförening.
  • Efter beslut från Lantmäteriet beräknas utfartsrätten på den tidigare andelsavgiften till GA:28, och den beräknade kostnaden för den nytillkomna vägsnutten.
Vad innebär detta rent konkret för boende i Mörtnäs Hagar?
Jo:
Den där förvirrande fakturan på 500 kr som brukar komma så här års?
Den kommer aldrig mer.
Istället kommer den nya avgiften att läggas på fakturorna från Mörtnäs Hagars Samfällighet.
I år kommer vi kunna täcka upp för både utfartsrätten och förrättningsavgiften utan att lägga på en extra avgift.