Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Medlemmar i Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening kallas härmed
till ordinarie föreningsstämma 2017.
Tid och plats: Snickarbarnens Förskola 16/5 – 2017 kl. 19:00.

Anmälan: Det är viktigt att anmäla sig om man skall komma. Anmälan görs till mortnashagar@gmail.com senast 9/5.

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2017

Dagordning

Fullmakt

Fullmakt