Category

Allmänn information

Vill du vara med och påverka?

By Allmänn information, Nyinflyttad, Styrelsen

Inför årets föreningsstämma söker vi nya styrelseledamöter.

Vi söker dig som vill engagera dig i samfällighetens styrelse!
Vi behöver nya krafter som vill bidra i vårt styrelsearbete. Är du engagerad, har goda idéer och vill samfällighetens bästa? Vill du dessutom umgås mer med dina grannar och få inblick i hur styrelsearbete fungerar då vill vi att du kontaktar valberedningen!
Styrelsens uppdrag är att förvalta våra gemenskapsanläggningar GA:n och samfällighetens tillgångar.

Kontakta valberedningen:
Peter Asshoff
peter_a @ telia.com

Nu påbörjas bygget med sista etappen Patio.

By Allmänn information

Frentab har meddelat MHS att de måste nu börja arbetet för sista etappen Patio. Som en del av vårt ansvar som styrelse i MHS har vi säkerställt så att boende i Mörtnäs Hagar skall påverkas så lite som möjligt. Styrelsen har i samråd med Frentab arrangerat så att Mörtnäs Hagväg kommer att vara farbar under hela byggtiden.

Frentab kommer påbörja sina arbeten vecka 8 med att dra in vatten och avlopp till vår sista etapp Patio, arbetet innefattar att schakta fram befintliga ledningar i gatan och sedan dra fram dessa till respektive kommande fastigheter. Arbetet beräknas ta 4 veckor om allt går som det är tänkt. Frentab kommer att öppna Ängsblomsvägen igen för trafik då den nya avstängningen börjar gälla.

Nedan finns en ritning över kommande trafikomläggning.
Klicka på bilden för att få den större.
karta

MHS söker fler styrelseledamöter!

By Allmänn information, Styrelsen

Inför årets föreningsstämma vill vi förstärka antalet styrelseledamöter.

Vi söker dig som vill engagera dig i samfällighetens styrelse!
Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening MHS. Vi behöver nya krafter som vill bidra i vårt styrelsearbete. Är du engagerad, har goda idéer och vill samfällighetens bästa? Vill du dessutom umgås mer med dina grannar och få inblick i hur styrelsearbete fungerar då vill vi att du kontaktar oss!
Styrelsens uppdrag är att förvalta våra gemenskapsanläggningar GA:n och samfällighetens tillgångar. Vilka GA:n som MHS förvaltar kan du läsa mer om på http://www.mortnashagar.se/ga/

Styrelsen svarar också för att föra redovisning över samfällighetens räkenskaper. Du sitter i styrelsen minst två år och styrelsen har då minst 5 möten. Som del av styrelsen har du stort ansvar och får möjlighet att påverka stora beslut!

Per, som har varit ordförande i ett år om styrelsearbetet:
– Det roligaste är att vara med och påverka vårt fina område och att hjälpa till när vi nu ställer oss på egna fötter. Det händer mycket bakom kulisserna men hela tiden med fokus på våra medlemmar.

Johan, styrelseledamot
– Jag har suttit med i styrelsen sedan starten. Genom styrelsen har jag lärt känna nya grannar samtidigt som jag fått möjlighet att vara med och påverka hur området utvecklas. Inom styrelsen är det högt i tak och alla beslut som fattas sker utifrån områdets bästa.

Nyfiken? Anmäl ditt intresse till mortnashagar@gmail.com.
Vi behöver din anmälan senast den 1 mars.

Underhåll av våra gemensamma ytor

By Allmänn information, Grönområden No Comments

lekparken-mortnashagarUnder årsstämman 21/5-15 diskuterades det bland annat kring de allmänna ytorna inom området och då särskilt lekplatsernas löpande skötsel och underhåll, vilket idag ligger under MHS styrelse att hålla koll på och underhålla vid behov.
Stämman diskuterade huruvida en trädgårdsgrupp skall tillsättas och styrelsen söker nu efter frivilliga medlemmar som vill ansluta till den gruppen.

Är du intressera av att hjälpa till? Gruppen är tänkt att t ex organisera och anordna gemensamma trädgårdsdagar för allmänna ytor mm.
Redan under sittande möte anmäler Pär, Marie och Krister (alla boende på Blomsterslingan) sitt intresse att vara med och starta upp en sådan grupp.

Maila oss om du är intresserad! (mortnashagar@gmail.com) Det är bra om det är några fler som vill hjälpa till att organisera upp hur vi nu och i framtiden ska sköta våra gemensamma lekplatser och grönområden. För att hålla kostnader och medlemsavgifter nere är det bra om vi alla engagerar oss!

Filter till ventilationsaggregaten

By Allmänn information No Comments

Tänk på att byta och kolla Era filter till ventilationsaggregaten. De flesta har fått systemet Systemair VR 400 DCV installerat i sina fastigheter.
Servicebolaget erbjuder oss boende 10% rabatt på filter till våra aggregat, se bifogad fil för rabattkod och kontaktinformation.
Vill ändå uppmana om att söka på nätet då man kan hitta bra priser även där.

rabatt på filter