Anmälan till stämman

Datum för ordinarie föreningsstämma är bestämt till den 7/5 2019, kl. 19.

Stämman kommer i vanlig ordning att hållas på snickarbarnens förskola.

Anmälan sker här, och skall vara inne senast den 23/4.

Next Post
mortnashagar

Author mortnashagar

More posts by mortnashagar