Monthly Archives

februari 2016

Nu påbörjas bygget med sista etappen Patio.

By Allmänn information

Frentab har meddelat MHS att de måste nu börja arbetet för sista etappen Patio. Som en del av vårt ansvar som styrelse i MHS har vi säkerställt så att boende i Mörtnäs Hagar skall påverkas så lite som möjligt. Styrelsen har i samråd med Frentab arrangerat så att Mörtnäs Hagväg kommer att vara farbar under hela byggtiden.

Frentab kommer påbörja sina arbeten vecka 8 med att dra in vatten och avlopp till vår sista etapp Patio, arbetet innefattar att schakta fram befintliga ledningar i gatan och sedan dra fram dessa till respektive kommande fastigheter. Arbetet beräknas ta 4 veckor om allt går som det är tänkt. Frentab kommer att öppna Ängsblomsvägen igen för trafik då den nya avstängningen börjar gälla.

Nedan finns en ritning över kommande trafikomläggning.
Klicka på bilden för att få den större.
karta

MHS söker fler styrelseledamöter!

By Allmänn information, Styrelsen

Inför årets föreningsstämma vill vi förstärka antalet styrelseledamöter.

Vi söker dig som vill engagera dig i samfällighetens styrelse!
Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening MHS. Vi behöver nya krafter som vill bidra i vårt styrelsearbete. Är du engagerad, har goda idéer och vill samfällighetens bästa? Vill du dessutom umgås mer med dina grannar och få inblick i hur styrelsearbete fungerar då vill vi att du kontaktar oss!
Styrelsens uppdrag är att förvalta våra gemenskapsanläggningar GA:n och samfällighetens tillgångar. Vilka GA:n som MHS förvaltar kan du läsa mer om på http://www.mortnashagar.se/ga/

Styrelsen svarar också för att föra redovisning över samfällighetens räkenskaper. Du sitter i styrelsen minst två år och styrelsen har då minst 5 möten. Som del av styrelsen har du stort ansvar och får möjlighet att påverka stora beslut!

Per, som har varit ordförande i ett år om styrelsearbetet:
– Det roligaste är att vara med och påverka vårt fina område och att hjälpa till när vi nu ställer oss på egna fötter. Det händer mycket bakom kulisserna men hela tiden med fokus på våra medlemmar.

Johan, styrelseledamot
– Jag har suttit med i styrelsen sedan starten. Genom styrelsen har jag lärt känna nya grannar samtidigt som jag fått möjlighet att vara med och påverka hur området utvecklas. Inom styrelsen är det högt i tak och alla beslut som fattas sker utifrån områdets bästa.

Nyfiken? Anmäl ditt intresse till mortnashagar@gmail.com.
Vi behöver din anmälan senast den 1 mars.