Vill du engagera dig i MHS?

By 24 mars, 2019Styrelsen

Inför årets föreningsstämma söker MHS nya styrelseledamöter. En ny  ordförande ska också utses. Vi söker därför dig som vill engagera dig i samfällighetens styrelse.

Styrelsens uppdrag är att förvalta områdets sk gemensamhetsanläggningar, dvs vägnät, fotbollsplan, lekplats och parkeringar. Om du vill hjälpa till att förverkliga egna eller andras idéer så se till att kontakta årets valberedning som gärna berättar mer.

Kontakta oss senast den 10/4.

Per L & Sebastian B

valberedningen@mortnashagar.se