Monthly Archives

mars 2015

Planteringsråd

By Allmänn information No Comments

MHS uppmanar boende att tänka sig för innan man planterar träd och buskar av prydnadsvärde nära vägområdets ytterkanter.
MHS har nämligen rätt att hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av en meter från vägområdets ytterkant.

Lekparken blir inhägnad

By Allmänn information, Grönområden No Comments

På senaste styrelsemötet kom Frentab med besked att uppfylla styrelsens önskemål om att sätta upp staket runt hela lekparken. Man kommer alltså att bygga vidare på det staket som redan finns där idag och låta det gå runt hela lekparken, så att barnen inte kan springa ut på Älgstigen/Stallvägen. Vidare kommer Frentab att fylla sandlådan med ny sand.
Vi i MHS tackar så mycket för detta.