Category

Grönområden

Underhåll av våra gemensamma ytor

By Allmänn information, Grönområden No Comments

lekparken-mortnashagarUnder årsstämman 21/5-15 diskuterades det bland annat kring de allmänna ytorna inom området och då särskilt lekplatsernas löpande skötsel och underhåll, vilket idag ligger under MHS styrelse att hålla koll på och underhålla vid behov.
Stämman diskuterade huruvida en trädgårdsgrupp skall tillsättas och styrelsen söker nu efter frivilliga medlemmar som vill ansluta till den gruppen.

Är du intressera av att hjälpa till? Gruppen är tänkt att t ex organisera och anordna gemensamma trädgårdsdagar för allmänna ytor mm.
Redan under sittande möte anmäler Pär, Marie och Krister (alla boende på Blomsterslingan) sitt intresse att vara med och starta upp en sådan grupp.

Maila oss om du är intresserad! (mortnashagar@gmail.com) Det är bra om det är några fler som vill hjälpa till att organisera upp hur vi nu och i framtiden ska sköta våra gemensamma lekplatser och grönområden. För att hålla kostnader och medlemsavgifter nere är det bra om vi alla engagerar oss!

Lekparken blir inhägnad

By Allmänn information, Grönområden No Comments

På senaste styrelsemötet kom Frentab med besked att uppfylla styrelsens önskemål om att sätta upp staket runt hela lekparken. Man kommer alltså att bygga vidare på det staket som redan finns där idag och låta det gå runt hela lekparken, så att barnen inte kan springa ut på Älgstigen/Stallvägen. Vidare kommer Frentab att fylla sandlådan med ny sand.
Vi i MHS tackar så mycket för detta.