Lekparken blir inhägnad

På senaste styrelsemötet kom Frentab med besked att uppfylla styrelsens önskemål om att sätta upp staket runt hela lekparken. Man kommer alltså att bygga vidare på det staket som redan finns där idag och låta det gå runt hela lekparken, så att barnen inte kan springa ut på Älgstigen/Stallvägen. Vidare kommer Frentab att fylla sandlådan med ny sand.
Vi i MHS tackar så mycket för detta.

mortnashagar

Author mortnashagar

More posts by mortnashagar

Leave a Reply