Monthly Archives

maj 2015

Underhåll av våra gemensamma ytor

By Allmänn information, Grönområden No Comments

lekparken-mortnashagarUnder årsstämman 21/5-15 diskuterades det bland annat kring de allmänna ytorna inom området och då särskilt lekplatsernas löpande skötsel och underhåll, vilket idag ligger under MHS styrelse att hålla koll på och underhålla vid behov.
Stämman diskuterade huruvida en trädgårdsgrupp skall tillsättas och styrelsen söker nu efter frivilliga medlemmar som vill ansluta till den gruppen.

Är du intressera av att hjälpa till? Gruppen är tänkt att t ex organisera och anordna gemensamma trädgårdsdagar för allmänna ytor mm.
Redan under sittande möte anmäler Pär, Marie och Krister (alla boende på Blomsterslingan) sitt intresse att vara med och starta upp en sådan grupp.

Maila oss om du är intresserad! (mortnashagar@gmail.com) Det är bra om det är några fler som vill hjälpa till att organisera upp hur vi nu och i framtiden ska sköta våra gemensamma lekplatser och grönområden. För att hålla kostnader och medlemsavgifter nere är det bra om vi alla engagerar oss!

Filter till ventilationsaggregaten

By Allmänn information No Comments

Tänk på att byta och kolla Era filter till ventilationsaggregaten. De flesta har fått systemet Systemair VR 400 DCV installerat i sina fastigheter.
Servicebolaget erbjuder oss boende 10% rabatt på filter till våra aggregat, se bifogad fil för rabattkod och kontaktinformation.
Vill ändå uppmana om att söka på nätet då man kan hitta bra priser även där.

rabatt på filter