Planteringsråd

MHS uppmanar boende att tänka sig för innan man planterar träd och buskar av prydnadsvärde nära vägområdets ytterkanter.
MHS har nämligen rätt att hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av en meter från vägområdets ytterkant.

mortnashagar

Author mortnashagar

More posts by mortnashagar

Leave a Reply