Ordinarie föreningsstämma 2016

Den 24 maj kl 19:00 är det dags för Mörtnäs Hagars Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2016.

Klicka på nedan fil för att öppna kallelsen.

Stammoprotokoll MHS 2015
 Resterande tillhörande dokument finns under dokument & länkar